Pierwsza Pomoc na jachcie w Warszawie 27-28 stycznia 2018

Kurs pierwsza pomoc na jachcie

Zapraszamy na szkolenie pierwszej pomocy dla żeglarzy. Kurs skierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby się przygotować do fachowego udzielania pomocy na jachcie – w szczególności w rejsach komercyjnych, koleżeńskich i rodzinnych. Od Twojej fachowej pomocy zależeć może życie Twojej załogi.

Szkolenie obejmuje dwa dni zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących zakresem nie tyko pierwszą pomoc przedmedyczną ale zagadnienia kluczowe dla skutecznego ratowania życia i zdrowia na morzu, w sytuacji dłuższego oczekiwania na pomoc z zewnątrz. Szkolenie przeprowadzi zawodowy ratownik medyczny i kapitan jachtowy Mateusz Mazur, który fachową wiedzę z zakresu ratownictwa wzbogaca o doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu rejsów morskich.

Najbliższy kurs w Warszawie w dniach 27 – 28 stycznia. Zajęcia w godzinach 0900 – 1800 i 0900-1630 w niedzielę.

Cena: 490 zł obejmuje

fachowe szkolenie teoretyczne
ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu medycznego i fantomów
materiały szkoleniowe – w tym zestaw do szycia ran i materiały opatrunkowe
certyfikat ukończenia kursu w formie legitymacji ze zdjęciem potwierdzającej poziom wyszkolenia
Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma podręcznik: Pierwsza pomoc na morzu
Program szkolenia:
pierwsza-pomoc-na-morzuCzęść teoretyczna:

-Rozpoznanie stanów zagrożenia życia
-Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
-Pierwsza pomoc w urazach
-Podstawy Farmakologii
-Trudności w udzielaniu pierwszej pomocy na morzu
-Postępowanie w Chorobie morskiej
-Alarm “Człowiek za Burtą” – postępowanie medyczne i pierwsza pomoc
-Współpraca z asystą telemedyczna i ratownictwem SAR przy ewakuacji chorego

Część praktyczna (ćwiczenia):

-resuscytacja krążeniowo-oddechowa
-techniki podawania leków – nauka robienia iniekcji (zastrzyków)
-tamowanie krwotoków
-nauka szycia ran
-aseptyka i antyseptyka