Kursy w Gdyni: Pierwsza pomoc na jachcie 16 – 17.12 Sternik motorowodny 16.12, Motorowodny Sternik Morski 15-16.12

Kurs pierwsza pomoc na jachcie

Zapraszamy na szkolenie pierwszej pomocy dla żeglarzy. Kurs skierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby się przygotować do fachowego udzielania pomocy na jachcie – w szczególności w rejsach komercyjnych, koleżeńskich i rodzinnych. Od Twojej fachowej pomocy zależeć może życie Twojej załogi.

Szkolenie obejmuje dwa dni zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących zakresem nie tyko pierwszą pomoc przedmedyczną ale zagadnienia kluczowe dla skutecznego ratowania życia i zdrowia na morzu, w sytuacji dłuższego oczekiwania na pomoc z zewnątrz. Szkolenie przeprowadzi zawodowy ratownik medyczny i kapitan jachtowy Mateusz Mazur, który fachową wiedzę z zakresu ratownictwa wzbogaca o doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu rejsów morskich.

Najbliższe kursy w Centrum Szkoleń Morskich Akadamii Jachtingu ul. Derdowskiego 7
16 – 17 grudnia 2017

Cena: 490 zł obejmuje

fachowe szkolenie teoretyczne
ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu medycznego i fantomów
materiały szkoleniowe – w tym zestaw do szycia ran i materiały opatrunkowe
certyfikat ukończenia kursu w formie legitymacji ze zdjęciem potwierdzającej poziom wyszkolenia
Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma podręcznik: Pierwsza pomoc na morzu
Program szkolenia:
pierwsza-pomoc-na-morzuCzęść teoretyczna:

-Rozpoznanie stanów zagrożenia życia
-Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
-Pierwsza pomoc w urazach
-Podstawy Farmakologii
-Trudności w udzielaniu pierwszej pomocy na morzu
-Postępowanie w Chorobie morskiej
-Alarm “Człowiek za Burtą” – postępowanie medyczne i pierwsza pomoc
-Współpraca z asystą telemedyczna i ratownictwem SAR przy ewakuacji chorego

Część praktyczna (ćwiczenia):

-resuscytacja krążeniowo-oddechowa
-techniki podawania leków – nauka robienia iniekcji (zastrzyków)
-tamowanie krwotoków
-nauka szycia ran
-aseptyka i antyseptyka

Zapraszamy na ostatni w tym roku kurs motorowodny na patenty STERNIK MOTOROWODNY

Na jednodniowy kurs sternika motorowodnego zapraszamy do Gdyni w sobotę 16 grudnia od 9 rano.
Kurs motorowodnego sternika morskiego rozpoczynamy w piątek 15 grudnia o godzinie 1430.
Kurs odbędzie się w Gdyni przy ul. Derdowskiego 7. Część praktyczną zrealizujemy w porcie jachtowym w Gdyni na motorówce Merry Fisher 695.

Przed kursem przesyłamy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej do samodzielnego zapoznania się z podstawami: oznakowaniem, znakami i sygnałami. Podczas zajęć nasza doświadczona kadra zwraca uwagę na najważniejsze wiadomości niezbędne do samodzielnego pływania i pozytywnego wyniku egzaminu.
Gwarancja sukcesu na egzaminie!

Egzamin organizowany jest po każdym kursie. Składa się z części teoretycznej – testu wyboru z przerobionego materiału oraz praktycznej – manewrów na motorówce. Jako samodzielny ośrodek egzaminacyjny współpracujemy z kadrą profesjonalnych egzaminatorów, którzy zapewniają spokojny i sympatyczny przebieg egzaminu. Warunkiem przystapienia do egzaminu jest ukończone 14 lat.

Cena: 490 zł – sternik motorowodny, 750 zł – motorowodny sternik morski

obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, szkolenie teoretyczne podczas kursu, szkolenie praktyczne na łodzi motorowej

Opłaty egzaminacyjne
Cena kursu nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej w wysokości: 250 zł Sm/350 zł/MSM
(Uczniom i studentom do 26 roku życia przysługuje 50% zniżki na podstawie legitymacji)
Opłaty egzaminacyjne pobierane są w gotówce.
Opłata za wydanie patentu w wysokości 50 zł płatna po egzaminie do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Więcej informacji i kolejne terminy: