kurs radiooperatora SRC VHF ONLINE

kurs radiooperatora SRC VHF ONLINE

Trzy 2,5-godzinne sesje kursu online. Praktyka w Gdyni przed egzaminem UKE.

Kurs radiooperatora bliskiego zasięgu przeznaczony jest dla tych, którzy chcą zdobyć uprawnienia radiooperatora, poznać procedury radiowe i zasady, jakie rządzą w eterze.

O kursie

Licencja radiooperatora SRC VHF to również, poza patentem uprawniającym do prowadzenia jachtów, dokument niezbędny do czarteru jachtu. Na każdym jachcie wyposażonym w radiostację powinna znajdować się osoba z uprawnieniami do jej obsługi.  

Kurs składa się z trzech 2,5-godzinnych wieczornych spotkań online. To szkolenie przygotowujace do egzaminu przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Po ogłoszeniu przez UKE nowych terminów egzaminów, dla chętnych zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne z konsultacjami egazminacyjnymi. 

Każdy uczestnik kursu online otrzyma dostęp do programu do nauki pytań egzaminacyjnych UKE. 

Przed kursem wysyłamy materiały szkoleniowe: skrypty i materiał do samodzielnej nauki. 

Program kursu online obejmuje:

 • Wiedzę o łączności VHF prowadzonej w paśmie morskim m.in: o rodzajach łączności, typach urządzeń i stacji radiowych, częstotliwościach oraz kanałach oraz wymogach w zakresie certyfikatów i rejestracji stacji
 • Szczegółową naukę obsługi morskiej radiostacji VHF wyposażonej w funkcje DSC zgodnie z regulaminami i procedurami stosowanymi w komunikacji radiowej na morzu.  
 • Wiedzę o procedurach radiowych w systemie GMDSS w szczególności w zakresie prowadzenia łączności w niebezpieczeństwie, współpracy z SAR oraz odbioru komunikatów MSI obejmujących prognozy pogody oraz informacje bezpieczeństwa żeglugi. 
 • Wykorzystanie elektronicznych systemów alarmowania i lokalizacji w ramach GMDSS m.in. radiopławy EPIRB, transpondera SART oraz systemu AIS. 
 • Operacyjne procedury stosowane w łączności priorytetowej DISTRESS, URGENCY i SAFETY oraz w codziennej łączności rutynowej.
 • Wiedzę o procedurach stosowanych w radiokomunikacji morskiej. 

Cena: 290 zł obejmuje:

 • pełne szkolenie teoretyczne zgodne z programem kursu,
 • pakiet szkoleniowy - skrypt radiooperatora, zestaw testów do samodzielnego przygotowania. 
 • dodatkowe materiały dla uczestników: wzory komunikatów, polsko-angielski słowniczek VHF oraz skrypt w języku polskim przesyłane mailem
 • dostęp do programu do nauki pytań egzaminacyjnych UKE

Uzupełniający kurs praktyczny dla chętnych, przed egzaminem UKE w Gdyni: 100 zł

 • ćwiczenia praktyczne z prawdziwymi radiostacjami,
 • konsultacje przez egzaminem UKE.

trzy 2,5-godzinne spotkania online

grudzień: 15 (wtorek), 17-18 (czwartek-piątek): 18.30 - 21.00

Terminy

Brak kursów w najbliższym czasie.

Rezerwacja

Twoje Dane

Zapytania i uwagi

Podsumowanie rezerwacji

Kurs/Rejs Liczba osób Cena (os.)
Product name Product date

1
Suma 290 zł
Rezerwacja
Ahoj!
Wkrótce na podany adres e-mail otrzymasz więcej informacji.

Z żeglarskim pozdrowieniem,
Maciej Biechowski