RYA Coastal Skipper/ Yachtmaster shorebased

RYA Coastal Skipper/ Yachtmaster shorebased

Kurs shorebased czyli teoretyczny - zaawansowany materiał szkoleniowy

Zaawansowany program 6-dniowego szkolenia z zakresu nawigacji na pływach, planowania trasy, meteorologii oraz prawa drogi. 
Kurs skierowany zarówno do kandydatów na kurs praktyczny RYA Coastal Skipper i egzamin RYA Yachtmaster, jak i wszystkich sterników morskich jako uzupełnienie wiedzy na poziomie kapitana. 

 

  Jastarnia, Warszawa   cały rok
O kursie

Kurs RYA Coastal Skipper and Yachtmaster Offshore Theory jest na poziomie wiedzy teoretycznej oczekiwanej od kandydatów na RYA Yachtmaster Offshore. 

Program kursu realizowany jest podczas 6-dniowego intensywnego kursu obejmującego 40 godzin wykładów i ćwiczeń. Kurs kończy się zaliczeniem teoretycznym obejmującym zadania z nawigacji na mapie, planowanie trasy oraz sprawdziam z MPZZM. Całość kursu prowadzona jest w języku angielskim. 

Program kursu obejmuje przede wszystkim zaawansowane ćwiczenia, poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym z zakresu:

  • prowadzenia nawigacji na wodach pływowych (estimated position, course to steer)
  • obliczania wysokości wody na pływach 
  • meteorologii - interpretacja prognoz meteorologicznych i map synoptycznych
  • przygotowania planów pilotażowych 
  • planowania trasy (passage planning)
  • Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej (unikanie kolizji, światła i sygnały dżwiękowe)

Wymagania: 

  • znajomość nawigacji na poziomie jachtowego sternika morskiego;
  • znajomość języka angielskiego.

 

Certyfikat

Certyfikat RYA Coastal Skipper and Yachtmaster Offshore Theory

Certyfikat wydawany jest bezpośrednio po kursie, na podstawie zaliczonego egzaminu. Certyfikat ukończenia kursu potwierdza zaliczenie wymaganej wiedzy na poziomie RYA Yachtmaster. Jego posiadanie dodaje pewności siebie podczas egzamiu praktycznego RYA Yachtmaster, a  egzaminatorowi pozwala ocenić poziom przygotowania teoretycznego kandydata. 

 

Najbliższe kursy

Najbliższe terminy 2023: 

Kurs obejmuje 6 pełnych dni szkolenia zakończonych egzaminem teoretycznym. Kurs proponujemy w dwóch weekendowych zjazdach w Warszawie:

I zjazd: 3 - 5 lutego 2023 Warszawa

II zjazd: 17 - 19 lutego 2023 Warszawa

 

 

 

 

Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia, których znajomość wymagana jest na stopnie RYA Yachtmaster Coastal & Offshore. To duża dawka wiedzy teoretycznej z zakresu nawigacji, prowadzenia rejsu morskiego, prawa drogi czy meteorologii.

Kurs dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje żeglarskie. Zalecany jest wszystkim kandydatom na kurs RYA Coastal Skipper lub egzamin RYA Yachtmaster Coastal/Offshore.

Każdy uczestnik w ramach pakietu kursowego otrzymuje podręcznik Yachtmaster Shorebased Notes obejmujący wymagania programowe wiedzy teoretycznej do egzaminu Yachtmaster Offshore. Dodatkowo w pakiecie zestaw map szkoleniowych RYA do wykorzystania przy ćwiczeniach na kursie oraz pózniejszej nauki własnej, oraz zeszyt ćwiczeń oraz biuletyn z prognozami do wykorzystania przy nauce planowania trasy.  

Cena: 1990 zł obejmuje:
6 dni szkolenia w języku angielskim, materiały szkoleniowe (mapy, ćwiczenia, podręcznik), certyfikat ukończenia szkolenia RYA.

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia teoretycznego.

Terminy

Brak kursów w najbliższym czasie.

Kurs / rejs

Product name

Termin

Product date

Liczba uczestników

Cena


Dane do rezerwacji